X Dent

Stomatološke usluge

Konzervativna stomatologija

Estetska stomatologija

Mobilna protetika

Fiksna protetika

Dečija i preventivna stomatologija

Parodontologija

Ortopedija vilica

Oralna hirurgija i implantologija

Konzervativna stomatologija

 • Stomatološki pregled sa pismenim izveštajem 1,000 rsd
 • Specijalistički pregled 1,000 rsd
 • Kompozitni ispun - jednopovršinski 2,500 rsd
 • Kompozitni ispun - dvopovršinski 3,000 rsd
 • Kompozitni ispun - tropovršinski 3,500 rsd
 • Kompozitna faseta 4,000 rsd
 • Glasjonomerni ispun 2,000 rsd
 • Lokalna aplikacija leka - devitek 1,000 rsd
 • Terapija dubokog karijesa - bez ispuna 1,000 rsd
 • Interseansno kanalno punjenje 1,000 rsd
 • Endodontska terapija jednokorenog zuba 3,000 rsd
 • Endodontska terapija dvokorenog zuba 3,500 rsd
 • Endodontska terapija trokorenog zuba 4,000 rsd
 • Retretman kanala korena po kanalu 1,000 rsd
 • Mašinska obrada kanala korena po kanalu 2,000 rsd
 • Mašinska obrada kanala korena kod lecenja gangrene po kanalu 3,000 rsd

Estetska stomatologija

 • Kućno izbeljivanje zuba sa folijama 18,000 rsd
 • Kućni izbeljivač bez folija 6,000 rsd
 • Izbeljivanje avitalnih zuba po zubu 2,500 rsd
 • Ordinacijsko izbeljivanje zuba po vilici 9,000 rsd
 • Primena MTA (mineral trioksid agregat) u endodonciji 3,000 rsd

Fiksna protetika

 • Metalokeramička krunica 9,500 rsd
 • Metalokeramička krunica - rub u keramici 12,000 rsd
 • Keramička krunica 20,000 rsd
 • Keramička faseta- vinir 20,000 rsd
 • Privremena krunica 1,500 rsd
 • Priivremena krunica CAD\CAM 2,500 rsd
 • Livena nadogradnja 3,000 rsd
 • Fiberglas nadogradnja 3,000 rsd
 • Uklanjanje krunice 1,000 rsd
 • Cementiranje stare krunice 1,000 rsd
 • Cementiranje starog mosta 2,000 rsd
 • Noćni štitnik za bruksizam - folija 5,000 rsd
 • Athezivni most 6,000 rsd
 • Metalokeramička krunica na implantu 12,000 rsd
 • Keramička krunica na implantu 24,000 rsd

Dečija i preventivna stomatologija

 • Lokalna aplikacija fluorida srednje koncentracije 2,000 rsd
 • Vadjenje mlečnih zuba 2,000 rsd
 • Zalivanje fisura po zubu 1,000 rsd
 • Vitalna amputacija pulpe mlečnih zuba 3,000 rsd
 • Vitalna ekstirpacija pulpe mlečnih zuba 3,000 rsd
 • Ordinacijsko izbeljivanje zuba po vilici 9,000 rsd

Parodontologija

 • Widman-ova rezanj opercija po zubu 6,000 rsd
 • Widman-ova rezanj operacija uz primenu membrana - po zubu 8,000 rsd
 • Produženje kliničke krune zuba -po zubu 6,000 rsd
 • Uklanjanje mekih naslaga i poliranje zuba 1,500 rsd
 • Uklanjanje zubnog kamenca i uklanjanje mekih naslaga 3,000 rsd
 • Obrada parodontalnog džepa po zubu 500 rsd
 • Kiretaža oralne sluzokože 6,000 rsd

Ortopedija vilica

 • Izrada i analiza studijskog modela 4,000 rsd
 • Aktivni pokretni ortodontski aparat - jedan 30,000 rsd
 • Aktivni pokretni aparat - Berotonijev šraf 36,000 rsd
 • Reparatura pokretnog ortodontskog aparata 3,600 rsd
 • Myobrace po aparatu 30,000 rsd
 • Myobrace aparat za TMZ 42,000 rsd
 • Funkcionalni aparat Twinblok 66,000 rsd
 • Funkcionalni aparat M blok 66,000 rsd
 • Funkcionalni aparat Monoblok 48,000 rsd
 • Funkcionalni aparat po Grude-u 48,000 rsd
 • Funkcionalni aparat Balters 66,000 rsd
 • Funkcionalni aparat Frenklov regulator funkcije 66,000 rsd
 • Iman aparat 54,000 rsd
 • Hyrax 54,000 rsd
 • Palatal bar 15,000 rsd
 • Fiksni ortodontski aparat sa metalnim bravicama - po vilici 72,000 rsd
 • Fiksni ortodontski aparat sa estetskim bravicama - po vilici 96,000 rsd
 • Fiksni ortodontski aparat samoligirajuci - po vilici 96,000 rsd
 • Zamena bravice u fiksnom aparatu 2,500 rsd
 • Folija za ispravljanje zuba - po foliji 8,400 rsd
 • Retenciona folija - po vilici 6,000 rsd
 • Retenciona folija dvoslojna - po vilici 12,000 rsd
 • Kontrola fiksnog\mobilnog aparata i folije nakon godinu dana\šest meseci 1,500 rsd

Oralna hirurgija i implantologija

 • Lečenje alveolita 1,000 rsd
 • Resekcija jednokorenih zuba 12,000 rsd
 • Resekcija trokorenih zuba 18,000 rsd
 • Vadjenje stalnih zuba 3,000 rsd
 • Komplikovano vadjenje zuba 4,000 rsd
 • Hiruško vadjenje zuba 12,000 rsd
 • Primarna plastika sa vadjenjem korena iz sinusa 12,000 rsd
 • Plastika plika i frenuluma 9,000 rsd
 • Nivelacija alveolarnog grebena po kvadrantu 6,000 rsd
 • Ugradnja mini implantata 40,000 rsd
 • Ugradnja implantata sa suprastrukturom - Alpha-bio 65,000 rsd
 • Ugradnja implantata sa suprastrukturom - Bredent 75,000 rsd
 • Ugradnja implantata sa suprastrukturom - Straumman 90,000 rsd
 • Sinus lift 2,400 rsd